Ibn Rushd Fund for Freedom of Thought

„al-Qawqa’a. Yawmiyyat mutalassis“ (Die Kapsel, Tagebuch eines heimlichen Beobachters - Beirut: Dar al-Adab, 2008)